dinsdag, 11. november 2008 - 18:52

UWV: 'Werkelozen moeten sneller aan de slag'

Groningen

Het UWV gaat mensen die langer dan een jaar een WW-uitkering ontvangen, in de toekomst een baan op ieder niveau aanbieden. Dat werkaanbod moeten zij aanvaarden, ook als het loon lager is dan de uitkering. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering, zodat werken loont.

Deze aanpassing van de regels stimuleert werklozen om actiever op zoek te gaan naar werk. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het doel van het voorstel is dat mensen zo snel mogelijk weer aan slag gaan. Werklozen maken minder kans op een baan als ze langer werkloos zijn. Het UWV gaat een actievere rol spelen in het bemiddelen naar werk aan mensen die zelf geen baan kunnen vinden. Het UWV kan in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aanbieden aan langdurig werklozen. De werkgever neemt uiteindelijk het besluit om de werkloze aan te nemen.
Provincie:
Tag(s):