dinsdag, 26. februari 2008 - 21:00

Vaart Zuidzijde in Assen deels afgezet voor onderzoek

Assen

Vanaf 3 maart is een weghelft van de Vaart ZZ in Assen tijdelijk afgezet. Dit heeft te maken met het onderzoek naar de beschoeiing van de Vaart tussen de Witterbrug en de Balkenweg. Hoe lang de weg blijft afgezet hangt af van de resultaten van het onderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen.

Bij het baggeren voor het bevaarbaar maken van de Vaart is een forse diepte langs de oevers ontstaan. Voor de gemeente is dit aanleiding om nader onderzoek te doen naar de stabiliteit van de bestaande betonnen damwand voor de kazerne.

Enige tijd geleden trad een verzakking op langs het Kanaal. Om elk risico te vermijden zijn de baggerwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd en wordt de weghelft aan de kant van het water afgezet. Hierdoor is tijdelijk alleen verkeer vanaf de Balkenweg richting stad mogelijk.
Provincie:
Tag(s):