zondag, 7. september 2008 - 9:17

Vaccinatie-campagne blauwtong verlengd

Den Haag

Minster Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de vaccinatiecampagne tegen blauwtong te verlengen. Dankzij deze verlenging hebben veehouders nog tot 31 december 2008 de tijd om hun dieren tegen blauwtong te laten inenten.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor de vaccinatie moeten geregistreerde dierhouders hun vaccinatieverklaringen voor 15 februari 2009 opsturen naar de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de vaccinatiecampagne op 15 september beëindigd zijn.

In de regeling waarin de verlenging van de vaccinatiecampagne beschreven staat, wordt ook bepaald dat er een strikter regime geldt voor de import van herkauwers vanuit gebieden waar een ander serotype blauwtong voorkomt. Ook geldt er vanaf 1 september een Europees regime voor de export van herkauwers naar landen buiten de Europese Unie.

De vaccinatiecampagne tegen blauwtong verloopt voorspoedig. Op dit moment zijn alleen in noord Nederland 21 bedrijven besmet. Vorig jaar waren er rond deze tijd al 800 gevallen van blauwtong gemeld.
Provincie:
Tag(s):