maandag, 17. november 2008 - 21:03

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers voert actie bij VNG

Den Haag

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) gaat dinsdagochtend 18 november rond 11.30 uur actie voeren bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag.

Tijdens deze actie zal de VBV een manifest overhandigen, waarin tien basispunten staan voor een sterke vrijwillige brandweer.

De huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers is verouderd en al ruim tien jaar aan vervanging toe. De VNG (als verantwoordelijke voor de brandweer) wil deze aanpassen, echter zonder onderhandelingen met de VBV. Na de aankondiging van de actie heeft VNG de VBV gevraagd een aantal inhoudelijke punten aan te dragen en dat zij erop moet vertrouwen dat het VNG dit meeneemt in de uiteindelijke rechtspositie.


De VBV gaat hiermee niet akkoord, omdat zij als officiële stem van de brandweervrijwilligers niet wordt gekend in het vaststellen van de rechtspositie. De VNG geeft daartoe geen ruimte, ondanks de steun die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de VBV heeft gegeven in de vorm van een startsubsidie.

Daarom ziet de VBV geen andere weg dan actie te voeren. “Uiteraard doen we dat op professionele en publieksvriendelijke wijze,� vertelt Ruud van Vliet, vice-voorzitter van de VBV. “Daarmee laten we zien dat het ons ernst is. Zo’n 15 voertuigen die meedoen met de actie laten zien dat ook commandanten en burgemeesters de VBV een warm hart toedragen door deze voertuigen ter beschikking te stellen. Al met al is het de hoogste tijd dat we als gesprekspartner aan de slag kunnen. Daarmee wordt de brandweervrijwilliger pas echt geholpen. Zij staan bij nacht en ontij klaar om burgers te helpen; daar mag op zijn minst een goede en moderne rechtspositie tegenover staan.�

Na het overhandigen van het manifest vertrekt de actiegroep richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om ook daar het manifest te overhandigen en de samenwerking verder te bespreken. De VBV richt zich op de belangenbehartiging van de brandweervrijwilligers. Naast arbeidsvoorwaarden richt zij zich ook op de vakinhoud. Met ruim zesduizend leden vertegenwoordigt de VBV een groot deel van alle vrijwilligers.
Provincie:
Tag(s):