maandag, 8. december 2008 - 17:54

Valse facturen Kamer van Koophandel in omloop

Groningen

Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te worden van een organisatie die zich voordoet als de Kamer van Koophandel. Er zijn valse facturen in omloop, die bijna identiek zijn aan de factuur die ondernemers jaarlijks in januari van de Kamer van Koophandel ontvangen. Deze facturen zijn echter niet afkomstig van de Kamer van Koophandel.

Ondernemers kunnen een voorbeeld van de valse factuur bekijken op website van de Kamer van Koophandel. De Kamer adviseert ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren op de juiste afzender.

Factuur niet van KvK

De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen dat de bijdrage is voor vermelding op "KvKHandelsregister.nl". Ook de website is een nauwgezette kopie van die van de Kamer van Koophandel. Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.

De Kamer van Koophandel heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van een strafbaar feit. Ook wordt onderzocht welke civielrechtelijke acties kunnen worden ondernomen. Daarbij moet worden gedacht aan stappen om het informatienummer, de bankrekening en de website van dit bedrijf uit de lucht te krijgen.
Provincie:
Tag(s):