donderdag, 23. oktober 2008 - 21:04

Van Bijsterveldt verscherpt de exameneisen

Den Haag

Middelbare scholieren kunnen in de toekomst hun diploma alleen nog behalen met gemiddeld een voldoende voor het centraal examen. Ook mogen zij voor het eindexamen (gemiddelde schoolexamen én centraal examen) maximaal nog maar één vijf halen voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Dit heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs vandaag bekend heeft gemaakt. Zij zet daarbij in op strengere examennormen, betere schoolexamens en minder verschillen in de cijfers tussen het schoolexamen en het centraal examen. “Leerlingen worden uitgedaagd maximaal te presteren en zijn verzekerd van een goede aansluiting op het vervolgonderwijs�, aldus Van Bijsterveldt. De nieuwe exameneisen gaan vanaf examenjaar 2011-2012 in.
Provincie:
Tag(s):