vrijdag, 11. april 2008 - 16:10

Van den Berg erevoorzitter Rode Kruis Groningen

Groningen

Onder grote belangstelling werd op donderdag 10 april jl.drs. M.J. van den Berg, Commissaris der Koningin in de provincie Groningen als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis district Groningen geïnstalleerd.
Deze installatie vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het Provinciehuis in Groningen.

Namens het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis sprak dhr.E.d’Hond, waarna dhr.A.Wildeboer, voorzitter van het NRK districtsbestuur Groningen het woord nam en dhr.van den Berg toesprak en hem bedankte voor zijn bereidheid, het erevoorzitterschap van het NRK in Groningen te willen bekleden.

Dhr.van den Berg liet zich daarna niet onbetuigd en zei zich gevleid te voelen, als erevoorzitter van het NRK in Groningen te zijn benoemd.
Vervolgens legde mevr.S.Oosterhof uit, hoe de Opvang en Verzorging van slachtoffers na een grote calamiteit in Groningen is geregeld en de rol van het Rode Kruis hierin.
Provincie:
Tag(s):