woensdag, 13. februari 2008 - 16:56

Van der Most en gemeente weer in gesprek

Assen

De gemeente Assen en Hennie van der Most gaan op korte termijn met elkaar in gesprek over het sport- en evenementencomplex DeSmelt in Assen. Van beide kanten is er een positieve intentie om tot een akkoord te komen.

Het college heeft het initiatief genomen om opnieuw op bestuurlijk niveau overleg te voeren met Van der Most. Van der Most reageerde positief op het telefoontje uit het stadhuis en toonde zich bereid op de uitnodiging van de gemeente in te gaan.
Provincie:
Tag(s):