dinsdag, 23. december 2008 - 18:49

Van Vollenhoven slaat zijn eerste penning

Utrecht

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven heeft dinsdag 23 december bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht de eerste penning geslagen die zijn naam draagt. De penningen worden uitgereikt aan de politievrijwilligers, die in 2008 hun 60-jarig bestaan vieren.

De vrijwillige politie maakt integraal deel uit van het Nederlandse politiebestel. Leden van de vrijwillige politie zijn burgers die ergens anders een baan hebben of zorgtaken vervullen. De politievrijwilligers investeren hun vrije tijd in het veiliger maken van de eigen omgeving. Reden om in het jubileumjaar waarin de vrijwillige politie 60 jaar bestaat alle 1.700 vrijwilligers te eren met de “Prof.mr. Pieter van Vollenhoven penning�.

De penning is ingesteld vanuit de maatschappelijke erkenning voor het werk dat de heer Van Vollenhoven doet voor de samenleving als het gaat om veiligheidsvraagstukken. Dit initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen wordt ondersteund door onder meer het Korpsbeheerdersberaad.
Provincie:
Tag(s):