maandag, 30. juni 2008 - 21:43

Van Zuilen nieuwe burgemeester Tynaarlo

Tynaarlo

Frank Antonius van Zuilen (54) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Tynaarlo. Van Zuilen is nu wethouder in de gemeente Ede (VVD) en zal vermoedelijk half september als burgemeester van de gemeente Tynaarlo worden beëdigd en geïnstalleerd. De vacature van eerste burger is ontstaan door het vertrek van burgemeester Jan Rijpstra per 15 mei wegens verhuizing naar Zwitserland.

De vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Tynaarlo was samengesteld heeft op basis van de door de raad vastgestelde profielschets twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De heer Van Zuilen is door de vertrouwenscommissie naar voren geschoven als de beste kandidaat. De gemeenteraad heeft dit advies van de vertrouwenscommissie in een speciale raadsvergadering maandagavond overgenomen. De raad beveelt nu de Minister van Binnen-landse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de heer Van Zuilen aan Koningin Beatrix voor be-noeming voor te dragen.

Vanaf april 2006 bekleedt de heer Van Zuilen de functie van wethouder in de gemeente Ede (ruim 100.000 inwoners). Hij heeft daar de taakvelden middelen, onderwijs, kunst en cultuur, sport, deregulering en publieke dienstverlening in portefeuille. Daarvoor was hij algemeen en financieel directeur van het Dierenpark Amersfoort. Ook bekleedde hij diverse financiële managementposities in het bedrijfsleven. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen.

De beëdiging van de heer Van Zuilen in de functie van burgemeester vindt vermoedelijk half september plaats in een openbare raadsvergadering door de Commissaris van de Koningin, de heer Ter Beek. Voor de burgemeesterspost van Tynaarlo was veel animo. Zevenendertig belangstellenden hadden gesolliciteerd op de burgemeestersvacature.
Provincie:
Tag(s):