vrijdag, 28. maart 2008 - 17:04

Vanaf 31 maart weer gewone dienstregeling fast ferry

Vlissingen-Breskens

Maandagochtend vroeg wordt de Prinses Maxima weer door Veolia-Transport in dienst genomen op de verbinding Vlissingen-Breskens. De veerboot was uit de vaart voor een onderhoudsbeurt. Inmiddels is de boot weer in topconditie en is de betrouwbaarheid vergroot. Met de ingebruikname van de boot worden er weer spitsdiensten gevaren.

De Prins Willem Alexander wordt vanaf 14 april anderhalve week uit de
vaart gehaald zodat een nieuw evacuatiesysteem geplaatst kan
worden. In die periode komen de spitsdiensten te vervallen.

De onderhoudsperiode van de Prinses Maxima heeft twee maanden
geduurd. Tijdens deze onderhoudsbeurt zijn de beide elektrische
voortstuwingsmotoren uit het schip gehaald om volledig geïnspecteerd
te kunnen worden. Daarbij zijn verbeteringen aan de motoren uitgevoerd om risico op schade, zoals in 2006 en 2007 bij één van de motoren van de Prins Willem Alexander is opgetreden, uit te sluiten.

Het is een investering in kwaliteit en bedrijfszekerheid. Ook één van de
hoofddieselmotoren is voor regulier groot onderhoud uit het schip gehaald en vervangen door de onlangs aangeschafte ruilmotor. De
uitkomende motor ondergaat een revisiebeurt.

Ook is veel aandacht besteed aan de vernieuwing van het evacuatie-systeem. Het oorspronkelijke systeem kende teveel nadelen om tot in lengte van jaren op deze schepen te kunnen functioneren.Daarom is besloten om het systeem te vernieuwen.

Het nieuwe systeem is inmiddels beproefd en door de inspectie Verkeer en
Waterstaat gecertificeerd. Hierdoor kan de vaste bemanningsomvang
worden teruggebracht tot vier personen. De Prins Willem Alexander
wordt vanaf 14 april van dit nieuwe evacuatiesysteem voorzien.

Verbeteringen zijn doorgevoerd om het risico op langdurige uitval te
minimaliseren, waardoor de bedrijfszekerheid aanzienlijk is verhoogd.Aan het begin van het zomerseizoen is dat een prettige uitgangssituatie.
Provincie:
Tag(s):