donderdag, 11. september 2008 - 8:56

Varkens-transporten naar Rusland niet tegen te houden

Den Haag

Bij varkensexporteurs bestaan plannen om Nederlandse varkens naar Rusland te transporteren, een reis die afhankelijk van de bestemming enkele dagen kan duren. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een gesprek met de sector duidelijk gemaakt dat ze die plannen niet vindt passen in haar dierenwelzijnsbeleid.

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Verburg duidelijk dat de export van varkens naar Rusland vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet gewenst is. Ook vanwege het gevaar van het importeren van dierenziekten staat Verburg niet positief tegenover deze transporten. Hoewel transporteurs een routeplan moeten opstellen voor het gehele transport, gelden de voorwaarden van de Europese Transportverordening alleen binnen de EU. Zeker de helft van de reis is op Russisch grondgebied. In een gesprek met haar Russische ambtsgenoot Gordejev is het Verburg duidelijk geworden dat Rusland de transporten niet op varkenswelzijn zal controleren.

Omdat een verbod van de transporten juridisch niet mogelijk is, wil Verburg het deel van de reis de reis binnen de EU aan strengere eisen binden. Zo mogen er minder varkens dan normaal in een transportwagen worden vervoerd. Verder blijft de minister in EU-verband ijveren voor een maximale transporttijd voor slachtdieren van acht uur.
Provincie:
Tag(s):