maandag, 8. december 2008 - 12:00

VB: Pensioenfondsen door reserves heen

Amsterdam

De helft van de tien grootste Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen heeft per eind november een dekkinggraad die ligt tussen de 85 en 95 procent. Andere fondsen zitten daar, soms fors, boven. Dit zegt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB)

Het aantal pensioenfondsen dat nog boven de wettelijke grens van 105 procent zit, is de afgelopen maand echter snel afgenomen. Dat betekent dat sinds het einde van het derde kwartaal de situatie voor de fondsen sterk verslechterd is. De dalende rente verplicht pensioenfondsen op dit moment meer geld te reserveren voor de dekking van de toekomstige pensioenverplichtingen, terwijl tegelijkertijd de aandelenkoersen in oktober en november juist daalden.

Bij alle fondsen is volgens de VB nog steeds voldoende vermogen aanwezig om de komende vele jaren de pensioenuitkeringen te betalen. Wel is het nodig om in de jaren die voor ons liggen de reserves weer op peil te krijgen. Dat vraagt volgens de VB offers van alle betrokkenen. Het niet verhogen van de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenen raakt zowel gepensioneerden als werknemers. Een mogelijke premieverhoging raakt naast werkgevers en werknemers vooral ook de werkgelegenheid. Het is daarom een middel waarmee sociale partners, die er over gaan, verantwoord om zullen gaan.
Categorie:
Tag(s):