donderdag, 19. juni 2008 - 9:16

VBV vindt besluitvorming Zeeuwse brandweer 'Ongelofelijk'

Middelburg

Brandweer Vrijwilligers in Zeeland zijn niet betrokken bij de besluitvorming over regionalisering van de Zeeuwse Brandweer. "Ongelooflijk" aldus de vicevoorzitter Ruud van Vliet van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

'Het gaat over ca. 1200 Brandweer Vrijwilligers verdeeld over meer dan 60 brandweerposten. Zij worden erbuiten gehouden! Dat is toch niet meer van deze tijd'. Het gaat precies zo als bij kazernesluitingen van de laatste tijd. Vrijwilligers worden opgepiept en gewoon even medegedeeld dat hun kazerne dicht gaat.

De VBV maakt zich grote zorgen over de betrokkenheid van de Brandweer Vrijwilligers in Zeeland. Het lijkt wel of de brandweerleiding van de Brandweer Vrijwilligers af wil. Bij nacht en ontij staan deze vrijwilligers klaar om branden te blussen en burgers uit auto's te bevrijden. Meedenken en meedoen is er echter niet bij. Zelfs een jaarlijkse bijdrage aan de door de minister en de 2de Kamer erkende Vakvereniging is afgewezen door de regionale brandweerleiding. Op zo'n manier lijkt het wel of men deze bijzondere vorm van gemeenschapszin de nek om wil draaien.

Vandaag, 19 juni, nemen de Zeeuwse burgemeesters mogelijk het besluit om hun brandweerkorpsen onder te brengen in één regionale brandweer. Dit betekent dan dat de Zeeuwse gemeenten op afstand komen te staan. Dat betekent ook dat raadsleden de zeggenschap en invloed op hun eigen brandweerkorpsen en Brandweer Vrijwilligers verliezen. De minister beloont een eventuele regionalisatie met 1.2 miljoen euro extra in een apart af te sluiten convenant.

De VBV vindt dat dit niet zomaar kan. De Brandweer Vrijwilligers zijn niet betrokken bij de plannenmakerij en de lokale commandanten wèl. Juist de minister heeft in een recente brief aan alle gemeenten en veiligheidsregio's opgeroepen om toch vooral, vooraf betrokkenheid met Brandweer Vrijwilligers te organiseren. De VBV verwijst in dit verband naar andere regio's, zoals Noord Holland Noord, die veel waarde hechten aan het bestaan van de vrijwillige brandweerorganisatie.

De plannen om te regionaliseren moeten eerst met de VBV en het Zeeuwse Regionale Platform van de VBV besproken worden. Dat vindt de VBV en kazernesluitingen moeten direct van tafel; ook die van 's Heer Arendskerke. Net zoals die recentelijk in Sluis en Terneuzen zijn teruggedraaid. Nu ontstaat er onnodig grote onrust. Vandaar: niet over hen praten maar met hen!
Provincie:
Tag(s):