woensdag, 20. augustus 2008 - 9:03

'Veel allochtonen zijn te dik'

Den Haag

Wereldwijd is er sprake van een toename van het aantal mensen dat te maken heeft met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht). Sommigen menen dat overgewicht inmiddels epidemische vormen heeft aangenomen.

Ter aanduiding spreekt men wel over ‘globesitas’. Ook in Nederland is in de afgelopen decennia het aantal te dikke personen snel toegenomen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Vooral veel allochtonen zijn te dik. Meer dan de helft van de Turken (55 procent), Marokkanen (51 procent) en Antillianen (50 procent) zijn te zwaar. Bij Surinamers en autochtonen liggen deze percentages rond de 45 procent.

Allochtonen die de Nederlandse taal goed beheersen en vaak met autochtonen omgaan hebben dezelfde kans op overgewicht als autochtonen. Integratie in de Nederlandse samenleving lijkt een gunstig effect te hebben op gewicht, aldus de onderzoekers.
Provincie:
Tag(s):