vrijdag, 28. november 2008 - 8:57

Veel chlamydia- infecties onder jongeren bij screening

Amsterdam

Bijna 8500 seksueel actieve jongeren van 16 tot en met 29 jaar hebben tot nu toe deelgenomen aan de chlamydiascreening, die in april van start ging. Van hen heeft 4,3% een chlamydia-infectie.

Bij jongeren onder de 20 jaar heeft zelfs 6,3% chlamydia. Dit zijn de uitkomsten nadat de GGD'en van de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg een zesde van de 315.000 jongeren hebben uitgenodigd om deel te nemen aan de chlamydiascreening, die door Soa Aids Nederland wordt gecordineerd.

Van de 57.000 uitgenodigde jongeren hebben er bijna 11.000 een chlamydiatestpakket aangevraagd. Uiteindelijk heeft 80% van deze aanvragers een monster afgenomen en terug gestuurd. De deelnemers zijn zeer positief over de aanpak van de screening. Jongeren die niet deelnamen, gaven als belangrijkste redenen dat zij nog nooit seks hadden gehad of dat zij geen risico hadden gelopen op chlamydia.

Chlamydia kan op de langere termijn bij vrouwen leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschap en bij mannen kan de infectie een ontsteking aan de prostaat en bijbal veroorzaken. Chlamydia kan gemakkelijk worden behandeld zodat complicaties worden voorkomen. Tijdige behandeling voorkomt verdere verspreiding. Het ministerie van VWS besluit op basis van evaluatie van het RIVM over een landelijk bevolkingsonderzoek.
Provincie:
Tag(s):