vrijdag, 31. oktober 2008 - 9:12

Veel jongeren kunnen niet met geld omgaan

Nijmegen

Als het om geld (uitgeven) gaat, hebben reclame en leeftijdgenoten hebben meer invloed op jongeren vanaf 12 jaar dan hun ouders. Eenderde van de jongeren vertoont risicovol gedrag: ze hebben schulden en spelen om geld.

Tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. Ruim de helft van alle jongeren vindt dat hun ouders hen de waarde van geld niet goed heeft bijgebracht.

Dat blijkt uit onderzoek van het ITS Nijmegen in opdracht van CentiQ, een platform van onder meer de financiële sector, overheid en consumentenorganisaties. Voor het onderzoek werden 3.941 kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar ondervraagd over hun financiële zelfstandigheid, kennis, vaardigheden, bewustzijn en motivatie. Ook vroegen de onderzoekers naar hun financieel gedrag zoals geld uitgeven versus sparen, geld tekort komen, geld lenen of geld vragen.

Financieel gedrag wordt vooral beïnvloed door leeftijdgenoten en door de vraag of de jongere een uitgaanstype is of niet. Naarmate ze ouder worden, zijn jongeren meer gericht op het uitgeven van geld ten koste van sparen. De helft van de scholieren in het voortgezet onderwijs leent wel eens bij ouders of anderen.

Invloed ouders

De opvoedingsstijl van ouders blijkt vooral invloed te hebben op het financieel inzicht van jongeren. Goed financieel beheer door ouders heeft een positieve invloed op het aanleren van financiële vaardigheden. Vooral ouders die niet te vrijgevig zijn als jongeren geld te kort komen, stimuleren de financiële verantwoordelijkheid van hun kinderen. Vrijgevigheid van ouders blijkt averechts te werken.

Financiële educatie

Het onderzoek laat zien dat een brede aanpak gericht op jongeren, ouders én onderwijs noodzakelijk is. Daarom werken Stichting Leerplanontwikkeling, Cito en Sardes aan een Leerplankader Financiële Educatie. In 2009 start een brede pilot binnen het vmbo.
Categorie:
Tag(s):