maandag, 15. december 2008 - 15:22

Veel ouderen in verpleeghuizen zijn onnodig incontinent

Amsterdam

Eén vijfde van de ouderen in verpleeghuizen wordt in drie maanden incontinent voor ontlasting en een zesde deel voor urine. Een van de oorzaken is verslechtering van de ziekte, maar een andere is dat er in de meeste verpleeghuizen niet gezorgd kan worden voor een goede toiletgang van de patiënten.

“En dat moeten we nu eens niet op de verzorgenden afschuiven�, aldus verpleeghuisarts Paul van Houten, hij promoveerde op 12 december aan VU medisch centrum. “Zorgen voor een goede toiletgang is arbeidsintensief en kan op dit moment in de meeste verpleeghuizen niet geleverd worden. De politiek moet hier een duidelijke keuze maken.�

Incontinentie heeft een belangrijk negatief effect op het welbevinden. Om er voor te zorgen dat verpleeghuispatiënten zo min mogelijk incontinent zijn, zou een verzorgende drie patiënten onder haar hoede moeten hebben. Dat is echter op dit moment niet reëel. Vandaar Van Houtens oproep aan de politiek.

Van Houten gebruikte voor zijn onderzoek gegevens van Nederlandse en Amerikaanse bronnen. De achteruitgang in toiletvaardigheden blijkt een belangrijke oorzaak van incontinentie, vooral bij een optredende beroerte, heupbreuk of achteruitgang van de cognitie.

Van Houten toont aan dat verbetering van toiletvaardigheden, door middel van training om spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren, de kans op incontinentie belangrijk doet afnemen. Toch is het effect op incontinentie klein. En dat komt omdat ouderen ondanks de verbeterde vaardigheden te weinig frequent naar het toilet gaan.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat naast het trainen van vaardigheden, vooral het regelmatig geven van een aansporing om naar het toilet te gaan wel een duidelijk effect op incontinentie heeft. Dit vraagt echter veel tijd van de verzorging.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VU medisch centrum, Edith Krab (020) 444 3444, fax (020) 444 3450. Persberichten van VU medisch centrum kunt u lezen op www.VUmc.nl/voorjournalisten.
Achtergrondinformatie (niet voor publicatie)
VU medisch centrum heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden 38.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 300.000 patiënten de polikliniek en 40.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.000 geneeskunde studenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.000 wetenschappelijke publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder 100 promotie-onderzoeken.

VUmc maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Andere UMC’s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC Utrecht en UMC St Radboud. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC’s.
Provincie:
Tag(s):