zaterdag, 24. mei 2008 - 19:24

Veel overtredingen bij Noorderlijke transportcontroles

De politieregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen hebben afgelopen week transportcontroles gehouden. In totaal zijn hierbij ongeveer 150 processen-verbaal opgemaakt. De controles werden in gezamenlijkheid uitgevoerd met politie, douane, VROM, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Voedsel en warenautoriteit, AID, KLPD, provincie en belastingdienst. Doel van de actie is het opsporen van milieu en overige overtredingen binnen het wegtransport.In Friesland werd op de A7 gecontroleerd, vlakbij Beetsterzwaag. Hier zijn 162 vrachtauto’s gecontroleerd en is 61 keer proces-verbaal opgemaakt. In acht gevallen ging het om een overtreding op het gebied van gevaarlijke stoffen. Andere overtredingen betroffen de hoogte en/of lengte van de vrachtwagens, het niet goed vastzetten van lading of overbelading. Een aantal chauffeurs nam de rij- en rusttijden onvoldoende in acht. Op het gebied van milieu is zes keer proces-verbaal opgemaakt.

In Groningen werd eveneens op de A7 gecontroleerd, en wel ter hoogte van Scheemda. Daarbij zijn 132 vrachtautocombinaties gecontroleerd. Daarvan hebben 43 chauffeurs (32%) een proces-verbaal gekregen. Er werden overtredingen geconstateerd op het gebied van overbelading, vastzetten van lading, gevaarlijke stoffen en verboden wapenbezit. Er zijn 23 afvaltransporten gecontroleerd. Hiervan hebben 9 een proces-verbaal gekregen en drie een waarschuwing (totaal 12 = 50%). In de meeste gevallen ging het om documenten die niet in orde waren.

In Drenthe is gecontroleerd langs de A37 ter hoogte van Zwinderen. Ook hier waren veel chauffeurs in overtreding. In totaal is meer dan 20 keer proces-verbaal opgemaakt. De exacte resultaten moeten nog verwerkt worden. Een aantal chauffeurs had de rij- en rusttijden onvoldoende in acht genomen. Een Deense chauffeur had een aantal schijven van de tachograaf niet afgegeven, in de hoop onder een bekeuring uit te komen. De schijven werden gevonden en toen bleek de man een veel te korte nachtrust genomen te hebben. Hij heeft een boete gekregen van 2980 euro en de vrachtwagen is aan de ketting gelegd. Pas als de man voldoende gerust heeft en de boete heeft betaald, mag hij zijn weg vervolgen.

De gezamenlijke transportcontroles zijn niet voor het eerst gehouden. Sinds 2004 worden tweemal per jaar dergelijk acties gehouden. Gezien het aantal overtredingen niet overbodig. Veel van de overtredingen kunnen gevaar opleveren voor de chauffeurs (bijv. rusttijden) en/of het overige wegverkeer (bijv. uitstekende lading). Door de controles met de drie politieregio’s en in gezamenlijkheid met andere partners te houden, kan effectief en efficiënt opgetreden worden.
Provincie:
Tag(s):