zaterdag, 21. juni 2008 - 17:10

Veel publiek bij beëdiging militairen Nationale Reserve

Den Haag

Vandaag, zaterdag 21 juni 2008, vond een bijzondere militaire beëdiging plaats in het openbaar. Alle nieuwe leden van het Korps Nationale Reserve (afkomstig uit Noord en Zuid-Holland) zworen plechtig hun trouw. Zo'n paar honderd mensen waren gekomen om de ceremonie aan het Spuiplein mee te maken.

Gewoonlijk vindt de beëdiging, onzichtbaar voor het publiek, plaats op militair terrein. Vanwege het 60-jarig jubileum van het korps heeft de gemeente Den Haag haar raadhuisplein opengesteld. Het 20Natresbataljon stond aangetreden in vol tenue met vaandelwacht, terwijl de nieuwe leden werden beëdigd.

De beëdiging van militairen kent een lange traditie bij de Nederlandse krijgsmacht. Ook nieuw toegetreden militairen van het Korps Nationale Reserve leggen hun eed of de belofte af. Zij zweren met respectievelijk ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘Dat beloof ik’ trouw aan de Nederlandse democratie en de krijgsmacht.

Dit jaar viert het Korps Nationale Reserve haar 60-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 1948 vervult het korps een belangrijke rol in de militaire ondersteuning van de civiele autoriteiten bij regionale of nationale (crisis)situaties. Haar kerntaak is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Ook verleent het korps assistentie bij rampen/crises en wordt het ingezet bij ceremoniële activiteiten, waaronder Prinsjesdag en 4 mei.
Provincie:
Tag(s):