dinsdag, 1. juli 2008 - 11:36

Veel stress bij vrijheidsbeneming jeugdige

Groningen

Jeugdige verdachten die in hechtenis worden genomen, ervaren de eerste fase als stressvol en kampen met gevoelens van woede, angst en trots. Schaamte- en schuldgevoelens worden minder gesignaleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) op verzoek van het ministerie van Justitie naar de beleving van vrijheidsbeneming en de emotionele reacties van jeugdigen die van een strafbaar feit verdacht worden.

In de loop van de vrijheidsbeneming worden emoties die in het begin heftig aanwezig kunnen zijn, minder intens en komen zelfs minder vaak voor. In de laatste fase zouden jeugdige gedetineerden in staat zijn op een meer adequate wijze met de vrijheidsbeneming om te gaan en minder (emotionele) problemen ervaren met bijvoorbeeld regels, de afwezigheid van geliefden, of groepsgenoten dan in eerdere fasen. Met betrekking tot de emotionele reacties worden nauwelijks verschillen naar leeftijd geconstateerd en zijn verschillen tussen first offenders en recidivisten niet consistent aantoonbaar.

In hoeverre er verschillen zijn in de emotionele verwerking van een vrijheidsbeneming naar gelang de herkomst is niet duidelijk geworden. Het WODC wijst erop dat in Nederland eenmaal eerder onderzoek is gedaan naar de wijze waarop jongens uit verschillende herkomstgroepen hun vrijheidsbeneming beleven. Omdat dat onderzoek gedateerd is en maar een beperkt aantal jongeren zelf zijn geïnterviewd, kunnen de gegevens daarvan niet zonder meer veralgemeniseerd worden en is nader onderzoek nodig.
Provincie:
Tag(s):