donderdag, 24. juli 2008 - 14:27

Veel touringcars in overtreding tijdens controle in Maastricht

Maastricht

Bij controles van vakantiebussen in Maastricht, heeft de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW) afgelopen week bij ruim een kwart van de bussen overtredingen geconstateerd. De controles vonden maandag 21 juli en woensdag 23 juli plaats. De controles werden in samenwerking met het KLPD en de RDW uitgevoerd.

Op maandag 21 juli onderwierp de Inspectie 34 bussen die Nederland verlieten aan een controle. Er waren acht overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden. Twee busondernemingen kregen een boete, omdat de banden onvoldoende profiel hadden.

De binnenkomende bussen kregen op woensdag 23 juli met een controle te maken. De Inspectie vond bij 13 van de 47 gecontroleerde bussen een overtreding ten aanzien van rij- en rusttijden. Twee Belgische chauffeurs mochten hun reis niet voortzetten in verband met het nemen van te weinig rusttijd en het ontbreken van een geneeskundige verklaring.
Provincie:
Tag(s):