donderdag, 10. juli 2008 - 19:52

Veel valpartijen door gele steentjes

Groningen

Na de bouwvakantie worden de gele stenen op zo’n 53 kruispunten in de Groninger binnenstad stroever gemaakt door ze te stralen met stalen kogeltjes. Met deze ingreep komt het college van B&W tegemoet aan klachten over de gladheid van de gele stenen in de binnenstad. De behandeling duurt per kruising maximaal één dag. Naar verwachting zullen de werkzaamheden half oktober afgerond zijn.

Volgens laboratoriumtesten voldoen de gele stenen aan de Nederlandse en Europese normen. Op verzoek van het college zijn de gele stenen ook in de dagelijkse praktijk getest. In 2007 is op zeventien kruispunten de stroefheid getest. Uit deze tests bleek dat de stroefheid van zestien van de zeventien onderzochte kruisingen onvoldoende was. Bij regenachtig weer komen af en toe valpartijen voor, vooral in de bochten. Om de kans op valpartijen terug te dringen heeft het college nu besloten op 53 kruisingen de gele stenen op te ruwen.

Nadat de gele straatstenen zijn opgeruwd wordt de stroefheid ervan jaarlijks gemeten. Zodra hiervoor aanleiding is wordt het opruwen herhaald. De verwachting is dat dit om de drie jaar nodig zal zijn.
Provincie:
Tag(s):