donderdag, 15. mei 2008 - 10:25

Veilig zwemmen in Drentse zwemplassen

Regio

Deze week verschijnt de nieuwe folder van de zwemplassen in de provincie Drenthe. Ook is op www.drenthe.nl de informatie voor komend zwemseizoen gepubliceerd. Naast informatie over de kwaliteit van het water in de 38 zwemplassen, zijn gegevens te vinden over allerlei voorzieningen. De waterschappen en de provincie waken over de kwaliteit van het water. Gedurende het seizoen wordt de hygiëne en de veiligheid van de zwemplassen regelmatig gecontroleerd.

Bij de controles van de waterkwaliteit wordt met name gekeken naar de aanwezigheid van colibacteriën. Als er te veel van deze bacteriën in het water voorkomen, kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid van zwemmers. Ze kunnen bijvoorbeeld maag- en darmklachten veroorzaken. Verder wordt tijdens de inspecties gelet op de geur en helderheid van het water.

Het zwemwater wordt van april tot en met eind september gecontroleerd. In die periode vinden minimaal zes wateranalyses plaats. De eerste controle van dit jaar gaf aan dat het water in alle Drentse zwemplassen van goede kwaliteit is. Wanneer er een negatief zwemadvies of een zwemverbod voor een zwemplas wordt afgegeven, wordt dit altijd bekendgemaakt op de website www.drenthe.nl en op NOS teletekstpagina 725.

In de folder en op de website is ook veel informatie te vinden over de voorzieningen bij de officiële Drentse zwemplassen. Zo wordt aangegeven hoe diep het water is, of de oever geleidelijk afloopt en of er drijflijnen zijn, maar ook of er douches zijn en of er entree- of parkeergeld moet worden betaald. De provincie adviseert om buiten de zwembaden om alleen te zwemmen in de zwemplassen die in de folder en op internet zijn aangegeven.

De zwemplassenfolder 2008 is verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bibliotheken, VVV’s en het provinciehuis in Assen.
Provincie:
Tag(s):