vrijdag, 29. februari 2008 - 16:50

Veiligheidshuis Midden-Limburg werpt vruchten af

Roermond/Weert

Sinds de komst van het Veiligheidshuis Midden-Limburg is het aantal diefstallen en overlast in Roermond en Weert gedaald. Dot blijkt uit cijfers van de politie. Uit de vergelijking van de cijfers van begin 2007 en eind 2007 blijkt dat de overlast (-5%), geweld (-2%) en diefstallen (-17%) in de gemeenten Roermond en Weert in totaal gemiddeld 10% zijn gedaald.

Voor 29 volwassenen veelplegers en 9 jeugdige veel- en meerplegers is in 2007 een persoonsgericht (na)zorgplan ontwikkeld en uitgevoerd. Dit zijn 9 volwassenen meer en is 1 jeugdige minder dan vooraf ten doel is gesteld. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is in 2007 ook gestart met 2 zaken huiselijk geweld en heeft voor 65 ex-gedetineerden de nazorg uit detentie gecoördineerd. Dit laatste houdt in dat het Veiligheidshuis de voortgang en signalen vanuit de Penitentiaire Inrichtingen ontvangt en beoordeelt en de persoonsgerichte trajecten regelt.

Onderdeel van het resultaat op het gebied van de jeugdige veel- en meerplegers zijn ook de coachingstrajecten van de burgemeesters. Zowel burgemeester Jacques Niederer van Weert als burgemeester Henk van Beers van Roermond coachen twee jongeren uit één gezin. Doel is om als burgemeester zicht te krijgen op de werking van de jeugdketen en inzicht te hebben in de successen en knelpunten.

In het Veiligheidshuis werken vertegenwoordigers van verschillende organisaties samen
om de criminaliteit en de daarmee samenhangende overlast terug te dringen en verandering te brengen in de situatie van deze zogenoemde veelplegers. Organisaties die samenwerken zijn onder meer gemeenten, openbaar ministerie, politie, bureau jeugdzorg, GGZ, raad voor de kinderbescherming, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

In het Veiligheidshuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de veelpleger. Hierop wordt de aanpak afgestemd. Afhankelijk van de persoon kan het bijvoorbeeld gaan om begeleiding naar een woning, naar werk, schuldhulpverlening, begeleiding in het afkicken van een verslaving, hulp bij het verkrijgen van sociale vaardigheden of het omgaan met agressie. De veelpleger is overigens verplicht hieraan mee te werken. Stok achter de deur vormt justitie. Valt hij of zij in herhaling dan komt justitie weer in actie. Kortom, preventie, repressie en (na)zorg maken onderdeel uit van het Veiligheidshuis.
Provincie:
Tag(s):