vrijdag, 22. augustus 2008 - 10:02

Veiligheidsregio en Defensie tekenen convenant

Leiden

De Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal Militair Commando West van het ministerie van Defensie tekenen op 4 september een convenant.

Hierin zijn bestuurlijke en ambtelijke afspraken vastgelegd over de samenwerking bij een ramp of crisis. Het convenant wordt ondertekend door de heer Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en kolonel Van den Bos, Commandant van het Regionaal Militair Commando West.

De regio Hollands Midden is één van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland. Hier werken Politie, Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en gemeenten nauw samen. Het werk is gericht op het beter voorbereid zijn op rampenbestrijding en het beter beheersen van de toenemende risico’s bij rampen en grote ongelukken. Defensie kan hierbij een belangrijke partner zijn.

In het convenant is onder andere bepaald dat het RMC-West een Officier Veiligheidsregio (OVR) aanwijst om als liaison werkzaam te zijn bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Sinds april 2008 is de OVR werkzaam in Hollands Midden. Deze neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen daar waar kennis en expertise van Defensie gewenst is. De Commandant van RMC-West is agendalid van de bestuurlijke overlegvormen

RMC-West
Het Regionaal Militair Commando West is namens het ministerie van Defensie het aanspreekpunt voor autoriteiten, civiele instanties en individuen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Hollands Midden. De taken van het RMC-West bestaan uit het voorbereiden en coördineren van militaire bijstand, het gezamenlijk oefenen, het openstellen van oefen- en schietterreinen en het bieden van steunverleningen.
Provincie:
Tag(s):