zaterdag, 19. april 2008 - 22:45

Veiligheidsregio en waterschappen tekenen convenant

Leiden

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft bestuurlijke en ambtelijke afspraken gemaakt met de vier waterschappen in het verzorgingsgebied over de samenwerking indien er crises of rampen uitbreken. De voorzitter van de veiligheidsregio, dhr. Lenferink en de vier dijkgraven hebben daarvoor op 17 april een convenant getekend.

De regio Hollands Midden is een waterrijk gebied. Denk maar aan de kust en rivieren als de Lek en de Rijn die langs en door het gebied heen lopen. De voorbereiding op een ramp als een overstroming is belangrijk. Voor de Veiligheidsregio zijn de waterschappen daarom belangrijke partners. Door onder andere samen te oefenen zijn de Veiligheidsregio en de waterschappen optimaal voorbereid.

In het convenant is bepaald dat één dijkgraaf – van het Hoogheemraadschap van Rijnland - de vier waterschappen vertegenwoordigt in de Veiligheidsregio. Hij is onder normale omstandigheden het eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio en woont het reguliere bestuurlijk overleg bij. Zijn vertegenwoording bestaat uit het informeren en adviseren van de Veiligheidsregio en het inbrengen van belangen van de waterschappen. De waterschappen zullen ook deel gaan nemen aan de oefeningen van de Veiligheidsregio.
Provincie:
Tag(s):