woensdag, 15. oktober 2008 - 10:10

Veiligheidsregio Kennemerland heeft basis rampenbestrijding op orde

Kennemerland

In de Veiligheidsregio Kennemerland is de basis van de rampenbestrijdingsorganisatie aanwezig. Dat blijkt uit de simulatie die de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in maart 2008 heeft uitgevoerd.

Tijdens de simulatie - een oefening - is gekeken hoe de rampenbestrijdingsorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland functioneert. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het inspectierapport naar de Tweede Kamer gestuurd en is verheugd over de snelle ontwikkeling van de veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio Kennemerland is vanaf 1 januari 2008 ook verantwoordelijk voor de rampenbestrijding in de gemeente Haarlemmermeer (inclusief de luchthaven Schiphol).

In maart 2006 besloot het kabinet de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) in te delen bij de regio Kennemerland. Vervolgens heeft de Inspectie op verzoek van de minister in december 2006 een nulmeting uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de regio zelfs een kleinschalige ramp nog niet aankon. Op basis van de simulatie concludeert de Inspectie dat de basis van de rampenbestrijdingsorganisatie nu wel aanwezig is.

De minister vertrouwt er op dat de regio ervoor zorgt dat de verschillende onderdelen van de rampenbestrijdingsorganisatie nog beter op elkaar gaan aansluiten. Ook heeft ze aan de regio gevraagd om voor 1 januari 2009 aan te geven hoe zij invulling gaat geven aan de leerpunten die de Inspectie noemt. Het gaat hierbij om het gebrek aan structuur in overleggen, de afwezigheid van integraal informatiemanagement en de gemeentelijke processen.
Provincie:
Tag(s):