donderdag, 3. april 2008 - 13:03

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond krijgt 1,7 miljoen extra voor rampen-bestrijding

Rotterdam

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond krijgt de komende twee jaar 1,7 miljoen euro extra van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en regionaal te organiseren.

Hierover zijn afspraken gemaakt in een convenant dat vandaag is ondertekend door Ter Horst en de voorzitter van de veiligheidsregio, de Rotterdamse burgemeester Opstelten. Ook hebben de twintig gemeenten1) in de regio vandaag hun gemeentelijke brandweerkorpsen overgedragen aan de veiligheidsregio. Hiermee heeft de regio Rotterdam-Rijnmond de primeur van de eerste volledig regionale brandweer.

Het regionaliseren van de brandweer en het afsluiten van convenanten zijn bedoeld om de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 op een hoger niveau te krijgen. Het convenant dat vandaag is ondertekend met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het vierde convenant dat Ter Horst afsluit. De veiligheidsregio’s Limburg-Zuid, Haaglanden en Midden- en West-Brabant sloten eerder al convenanten af. De regio Rotterdam-Rijnmond is de eerste regio waar de brandweer daadwerkelijk nu al regionaal georganiseerd wordt. De andere regio’s hebben in hun convenant wel aangekondigd dit te gaan doen.
Provincie:
Tag(s):