vrijdag, 7. maart 2008 - 21:33

Venlo besteedt heffing en inning belastingen uit aan Waterschapsbedrijf Limburg

Venlo

De gemeente Venlo wil heffing en inning van de gemeentelijke belastingen per 1 januari 2009 onderbrengen bij het Waterschapsbedrijf Limburg. De bedoeling is dat de Venlose belastingambtenaren verhuizen naar het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. Ze houden in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De betrokken medewerkers, ondernemingsraad en vakbonden zijn al op de hoogte van het plan, maar OR en bonden moeten er nog hun instemming aan geven. Uiterlijk in oktober besluiten de Venlose gemeenteraad en de waterschapsbesturen over het plan. Het onderzoek naar het uitbesteden van de belastingen maakt deel uit van de takendiscussie die momenteel binnen de gemeente Venlo gevoerd wordt.

Venlo kondigde in dit verband een jaar geleden een onderzoek aan naar samenwerking op belastinggebied met de waterschappen. “Dit levert de gemeente en de Venlose burger een aanzienlijke kostenbesparing op�, zegt wethouder Peter Freij, verantwoordelijk voor de takendiscussie. Hij verzekert dat de dienstverlening er niet onder zal lijden. “Burgers met vragen kunnen als vanouds met hun vragen terecht bij de gemeente Venlo, maar de uitvoering verhuist naar Roermond.�

Het Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas en is gevestigd in Roermond. Omdat het om sterk vergelijkbare werkzaamheden gaat, biedt het Waterschapsbedrijf Limburg gemeenten de mogelijkheid ook hun belastingen te innen.
Provincie:
Tag(s):