donderdag, 4. december 2008 - 16:01

Venlo onderzoekt Duurzame A73 bij Blerick

Venlo

De gemeente Venlo gaat de haalbaarheid onderzoeken om een zogeheten Duurzame Weg aan te leggen ter hoogte van Blerick. Door de A73 duurzaam uit te voeren, kan de hinder voor de inwoners van Blerick belangrijk worden beperkt, meldt de gemeente.

Dit is een belangrijk punt in relatie tot de toekomstige aanleg van de A74. Venlo Oost gaat daarvan profiteren, maar deze verlegging van de verkeersstroom moet niet ten koste gaan van de westelijke stadsdelen. Wethouder Twan Beurskens: "Met dit concept praat je niet meer over verslechtering maar over een verbetering, zelfs ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien past de Duurzame Weg heel goed bij onze Cradle to Cradle ambities en in ons klimaatbeleid."

De Duurzame Weg is een concept dat in 2007 is bekroond met de Nationale Innovatieprijs Luchtkwaliteit, en de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs. Kern van het idee is dat glazen geluidsschermen zo ver worden gebogen en verlengd, dat ze boven de weg bij elkaar komen en zo een tunnel gaan vormen. Eigenlijk twee tunnels: een voor elke rijbaan. De geluidshinder en de verontreiniging worden zodoende letterlijk opgesloten.
Daarbij is het idee om de lucht voor een deel te laten circuleren. Het verkeer brengt de lucht in beweging. Door de uitstromende lucht uit de ene opening, op de andere rijbaan weer te laten instromen, komt een circulatie op gang en kan de lucht worden gereinigd.

Een derde element van duurzaamheid is dat er warmte kan worden gewonnen. De lucht warmt onder het glas immers op. Via slangen in het wegdek wordt de weg gekoeld als dat nodig is door het oppompen van grondwater. Het opgewarmde water wordt ook weer in de grond opgeslagen; 's winters dient dit om het wegdek vorstvrij te houden. Zodoende hoeft er niet meer gestrooid te worden en slijt het asfalt minder. Omdat er sprake is van een warmte-overschot kunnen ook huizen in de buurt verwarmd worden.

Tot slot ligt het voor de hand om zonnecellen in de glazen panelen te bouwen. Hiermee wordt ook energie opgewekt en bovendien zouden ze de instraling van de zon beperken. De weg wordt hiermee echter wel duurder.

Volgens berekeningen zouden er 2000 woningen kunnen worden verwarmd, bij netto kosten van circa 21 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):