vrijdag, 15. augustus 2008 - 17:48

Venlo opent verbouwd stadhuis

Venlo

Op vrijdag 29 augustus wordt het historische stadhuis van de gemeente Venlo officieel heropend in een bijzondere bijeenkomst van de gemeenteraad. Daarna volgt de opening op de Markt met een speciale voorstelling van het theatergezelschap Warner & Consorten.

Het uit de 1600 eeuw stammende historische stadhuis op de Markt vormt al eeuwen het bestuurscentrum van Venlo. Het afgelopen jaar is het interieur van het stadhuis ingrijpend aangepast. Zo is de raadszaal voorzien van moderne vergaderfaciliteiten, de publieke tribune vergroot en het gebouw toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap. Bovendien is door een aantal bouwkundige ingrepen het gebouw transparanter geworden.

Tot nu toe werd het stadhuis vooral gebruikt voor vergaderingen en andere bestuurlijke activiteiten van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Meer nog dan voorheen krijgt het stadhuis na de verbouwing een functie als ‘Huis van de Stad’. Niet alleen gebruikt door de gemeente, maar ook door het bedrijfsleven en maatschappelijke partners uit de stad.
Provincie:
Tag(s):