donderdag, 12. juni 2008 - 17:48

Venlo start met buurtbemiddeling bij conflicten

Venlo

In Venlo zijn donderdag 9 nieuwe buurtbemiddelaars aangesteld. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Venlo die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, maar ook organisaties als de politie, justitie, woningbouwcorporaties, wijkorganisaties, de GGD, de gemeente Venlo, scholen, huisartsen en Thuiszorg kunnen een probleem melden.

Volgens Bruls is buurtbemiddeling een waardevolle aanvulling op het huidige pakket aan instrumenten. “Soms is een conflict te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. Het is geen politiezaak, maar bij wie moet je dan terecht. Buurtbemiddeling is dan de gulden middenweg, en kan voorkomen dat iets een politiezaak wórdt. Ik ben zeer verheugd dat vanaf vandaag niet minder dan elf buurtbemiddelaars in Venlo actief zijn.�

Bij een conflict wordt binnen twee dagen contact gelegd met de klagende partij en wordt bekeken of de zaak zich leent voor buurtbemiddeling. Conflicten waarbij bijvoorbeeld sprake is van buitensporige agressie, alcohol- en drugsverslaving, een acute crisissituatie, conflicten binnen één familie of verticale conflicten (bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer, tussen huisbaas en bewoner) vallen niet binnen het concept van buurtbemiddeling.
Provincie:
Tag(s):