vrijdag, 29. augustus 2008 - 11:56

Venlo start proef met gescheiden inzamelen kunststof-verpakkingen

Venlo

In september 2008 start de gemeente Venlo met een proef met het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen zoals blik, PET-flessen en overige kunststofverpakkingen. De gemeente benadert 2000 huishoudens in Venlo en Tegelen om aan de proef, die een half jaar duurt, mee te doen.

In de proef combineert de gemeente, als enige in Nederland, een aantal inzamelsystemen. Venlo kiest hiervoor, omdat er op dit moment nog geen inzamelsystemen op de markt zijn die solitair voldoen aan de eisen van de gemeente. Zo moet het systeem een grote opslagcapaciteit hebben, er moet sprake zijn van een hoogwaardige afvalscheiding, het systeem moet voorzien in een goede beeldkwaliteit en het moet zeer gebruiksvriendelijk en rendabel zijn. De proef vindt plaats in de omgeving van het Gelreplein in Venlo en in de omgeving van het Glazenapplein in Tegelen.

Op beide locaties komt, in de buurt van supermarkten, tijdens de proefperiode één Retourterminal+ (RT+) te staan. Dit is een volledig geautomatiseerde innamezuil voor kleine PET-flessen en blik. Het apparaat heeft een scanner die voorkómt dat er afval in komt dat er niet in thuishoort. Nadat het materiaal in de shredder is verkleind, komt het in ondergrondse containers terecht. Van daaruit kan een inzamelauto het afval opzuigen. De opslagcapaciteit is veel groter dan bij andere bestaande systemen, waardoor de RT+ minder vaak hoeft te worden geleegd. Als in 2010 wordt besloten dat landelijk het statiegeldsysteem voor grote PET-flessen verdwijnt, kunnen die ook in deze RT+ worden ingeleverd. Door de RT+ nu al in de proef mee te nemen, is Venlo goed voorbereid op de toekomst.

De bewoners die deelnemen aan de proef krijgen tijdens de proefperiode een andere container voor restafval. De grijze container wordt vervangen door een container met een tussenschot, waardoor de container uit twee gedeeltes bestaat. In één gedeelte kan men het kunststofverpakkingsmateriaal gooien, de andere helft is voor het overige restafval.

De ondergrondse containers waarvan bewoners van hoogbouw in Venlo gebruik maken, worden op dit moment alleen gebruikt voor restafval. Tijdens de proef wordt op de twee proeflocaties één ondergrondse container gebruikt voor restafval en één voor kunststofverpakkingen.
Alle deelnemers aan de proef krijgen een afsluitbare bewaaremmer van 25 liter voor binnenshuis, waarin zij kunststofverpakkingen onmiddellijk kunnen scheiden van het overige afval. Bovendien hoeft men hierdoor niet voor iedere fles naar de container.

In februari 2009 eindigt de proef. Als uit de evaluatie blijkt dat de proef geslaagd is, zal de gescheiden inzameling van verpakkingsmaterialen in 2009 gemeentebreed ingevoerd worden.
Provincie:
Tag(s):