maandag, 16. juni 2008 - 16:17

Venray vergroot verkeers-veiligheid bij scholen

Venray

De gemeente Venray gaat de verkeersveiligheid rondom alle basisscholen verbeteren. Door het creëren van een zogenaamde schoolzone wil de gemeente een duidelijke situatie creëren voor leerlingen, brengende en halende ouders en passanten. Maatregelen die hiertoe moeten bijdragen zijn onder andere het aanbrengen van markeringen op de weg en het plaatsen van borden. Daarnaast worden de schoolzones uitgevoerd met voetgangersoversteekplaatsen die zijn afgestemd op de looproutes van kinderen.

Om de nieuwe maatregelen tijdelijk extra kracht bij te zetten introduceerde wethouder Patrick van der Broeck van verkeer vandaag een twee meter hoge pop bij basisschool de Bongerd. Deze poppen komen de komende vijf jaar tijdelijk bij alle scholen te staan waar een schoolzone wordt ingevoerd. “Steeds meer ouders brengen en halen hun kinderen tegenwoordig met de auto naar school�, aldus Van der Broeck. “Wij nemen als overheid veel maatregelen om de verkeersveiligheid van schoolomgevingen te verbeteren, maar er ligt ook een nadrukkelijke verantwoordelijkheid bij de verkeersdeelnemers en dus ook de ouders die kinderen met de auto naar school brengen.�

Elk najaar stelt de gemeente samen met de Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) een lijst samen van 3 à 4 basisscholen die het jaar erna in aanmerking komen voor een verkeersveilige schoolomgeving. De werkzaamheden liften zo veel mogelijk mee met al geplande onderhoudswerkzaamheden. Dit voorkomt extra overlast en bespaart kosten. In 2008 staan naast De Bongerd nog de Mariaschool in Oirlo, de Hommel in Venray, St. Oda in Ysselsteyn, De Stek in Castenray en De Meent in Leunen op de planning.

De verkeersveilige schoolomgeving is een van de maatregelen uit het Venrayse Verkeers- en Vervoersplan die de verkeersveiligheid in de gemeente Venray moeten vergroten. Andere maatregelen zijn onder andere de invoering van de 60km/h-zones in het buitengebied en het aanleggen van rotondes.
Provincie:
Tag(s):