donderdag, 31. januari 2008 - 19:12

Venray wil bij herindeling met Meerlo-Wanssum fuseren

Venray

Het college van Venray wil bij een herindeling graag samen te gaan met Meerlo-Wanssum. De gemeente ziet veel overeenkomsten met Meerlo-Wanssum en verwacht dat beide gemeenten elkaar goed aan kunnen vullen. Op 12 februari besluit de gemeenteraad van Venray of zij zich kan vinden in dit standpunt. De provincie heeft de gemeenten tot 1 april de tijd gegeven om tot een voorstel te komen.

Het college van Venray ziet veel aanknopingspunten met Meerlo-Wanssum voor een fusie. De strategische doelen van Meerlo-Wanssum ondermeer op de gebieden leefbaarheid, dorpsraden, wonen, cultuur en economie komen sterk overeen met die van Venray. Meerlo-Wanssum is een groene plattelandsgemeente. Dorpse kwaliteiten als een grote sociale samenhang, een rijk verenigingsleven en adequate basisvoorzieningen zijn zeer herkenbaar voor Venray. Venray heeft Meerlo-Wanssum ook veel te bieden. Met onze methode van gebiedsgericht werken houden de dorpen greep op hun eigen ontwikkeling en identiteit. Daarnaast heeft Venray stedelijke voorzieningen als een schouwburg en een veelzijdig winkelcentrum, waar inwoners van Meerlo-Wanssum nu al veel gebruik van maken. Op een aantal terreinen werken de gemeenten al succesvol samen, bijvoorbeeld bij het project ‘het nieuwe Wanssum’, integrale handhaving, afvalinzameling, brandweerzorg en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

De fusie zou volgens de provincie per 1 januari 2010 een feit moeten zijn; in dat jaar vinden er ook weer gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Provincie:
Tag(s):