dinsdag, 19. februari 2008 - 18:11

Venray wil Polen vestigen op MOB-complex

Venray

Het college van B en W van Venray wil een campus ontwikkelen voor de huisvesting van ongeveer 500 buitenlandse werknemers. Op 25 maart gaat zij aan de gemeenteraad van Venray voorstellen om het MOB-complex in Ysselsteyn hiervoor te gebruiken.

Venray kent met name in de agrarische sector veel buitenlandse werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa. De huisvesting van buitenlandse werknemers in deze regio is regelmatig problematisch. Er is een tekort aan huisvestingmogelijkheden en de beschikbare (tijdelijke) huisvesting leidt vaak tot schrijnende, onveilige of maatschappelijk ongewenste situaties. Het is lastig op deze situaties te handhaven en er kan geen alternatief worden geboden.

De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid op het gebied van huisvesting voor tijdelijke werknemers. In het voorjaar 2006 heeft de gemeente daarom intern tien kansrijke locaties voor grootschalige logiesgebouwen (agrohotels) bij bestaande voorzieningen onderzocht ten behoeve van structurele huisvesting. Deze interne quick scan heeft uiteindelijk geen daadwerkelijke locaties opgeleverd.

In 2007 heeft Defensie aangegeven dat zij in 2008 het MOB-complex in Ysselsteyn wil afstoten. De gemeente Venray heeft daarom onderzocht of de locatie gebruikt kan worden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Uit dit locatieonderzoek blijkt dat het MOB-complex zeer geschikt is als campus voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Met name omdat het zeer ruim is van opzet en omdat het al een zeer goede infrastructuur heeft (verharding, wegen, stroomvoorziening). Bovendien zijn er diverse grote gebouwen aanwezig die gebruikt kunnen worden voor voorzieningen.

Als de raad op 25 maart instemt met het voorstel, zal de gemeente Venray gaan onderhandelen met defensie over de verkoop van het terrein. Daarnaast zal de gemeente een gedegen plan van aanpak maken.
Provincie:
Tag(s):