woensdag, 3. december 2008 - 18:35

Venrayse bouledrome mogelijk in Schaapskooi

Venray

De nieuwe bouledrome komt mogelijk in tennishal De Schaapskooi. De initiatiefnemers van nieuwe jeu-de-boules accomodatie en de eigenaar van de tennishal Schaapskooi in Vlakwater onderzoeken op dit moment de mogelijkheden hiervoor. Dit op aangeven van de gemeente Venray, die drie aangedragen locaties van de initiatiefnemers heeft beoordeeld.

De werkgroep 'Een bouledrome voor Venray en omgeving' komt voort uit de vereniging JBC Venray 80. Zij maken op dit moment gebruik van een aantal buiten jeu-de-boules-banen aan de Kempweg nabij de Perdstal. Om op een goede manier toernooien te kunnen spelen is de vereniging van mening dat de huidige buitenbanen niet langer toereikend zijn. Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid om indoor jeu-de-boules te bedrijven. De werkgroep wil daarom graag een jeu-de-boules accommodatie oprichten met een regiofunctie.

Op basis van de drie locaties die waren aangedragen door de initiatiefnemers, heeft het college van B en W de tennishal in Vlakwater aangewezen als meest geschikte locatie. Voorwaarde hierbij is wel dat er sprake is van gecombineerd medegebruik van de tennishal.
Provincie:
Tag(s):