woensdag, 12. maart 2008 - 17:18

Verbetering rampenbestrijding moet sneller

Groningen

De veiligheidsregio’s zijn hard aan het werk om de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wil de kwaliteitsverbetering doorzetten en versnellen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de periode 2003-2007 en op basis van rapportages van Commissarissen van de Koningin.

De Inspectie OOV constateert dat het basisniveau van de voorbereiding op rampen is gestegen. Tekortkomingen zijn er nog bij de voorbereiding op drie belangrijke processen die de startmotor van de rampenbestrijding zijn: informatiemanagement, leiding en coördinatie en opschaling.

Minister Ter Horst wil de kwaliteitsverbetering doorzetten en versnellen via het wetsvoorstel op de veiligheidsregio’s en bijbehorende kwaliteitseisen, via afspraken in het bestuursakkoord met de gemeenten en via convenanten met de regio’s. Als een regio een convenant met de minister afsluit, is er ook extra geld beschikbaar (1,3 tot 1,8 miljoen euro per regio).

De provincies constateren dat de hulpverleningsdiensten in de regio’s een grote ramp niet aan kunnen. Minister Ter Horst schrijft dat in zo’n geval bijstand van andere regio’s voor extra capaciteit moet zorgen. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) ondersteunt de regio’s bij het beter organiseren van bijstand.
Provincie:
Tag(s):