woensdag, 8. oktober 2008 - 23:29

Verblijfsontzegging in deel binnenstad mogelijk

Dordrecht

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben in de vergadering van 7 oktober besloten een gebied aan te wijzen als gebied waarbinnen de burgemeester bevoegd is verblijfsontzeggingen op te leggen.
De politie verwacht dat met deze maatregel alcohol- en drugsgerelateerde overlast in het centrum van Dordrecht zal afnemen.

Aan personen, die de openbare orde ernstig verstoren door hinderlijk drankgebruik of door gebruik en/of handel in drugs, kan voor maximaal 4 x 24 uur de toegang tot het gebied worden ontzegd. Het gebied wordt omsloten door de Varkenmarkt, Gravenstraat, Wijnstraat, Wijnbrug, Voorstraat, Sint Jorisbrug, Sint Jorisweg, Merwesteynpark, Groenedijk, Vrieseweg, Oranjepark, Dubbeldamseweg Noord, Blekersdijk, Cornelis de Wittstraat, Johan de Wittstraat, Bagijnhof, Visstraat, Visbrug, Groenmarkt en Vleeshouwersstraat.

De afgelopen twee jaar was er sprake van een toename van alcohol- en drugsgerelateerde overl ast in het centrum van Dordrecht. Deze week wordt het besluit gepubliceerd. Het besluit treedt in werking op 16 oktober 2008.
Provincie:
Tag(s):