vrijdag, 5. september 2008 - 22:38

Verbod op samenscholing in Edese wijk Veldhuizen

Ede

In de Edese wijk Veldhuizen geldt vanaf zaterdag 6 september 2008 een samenscholingsverbod.Het is dan niet meer toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. Burgemeester Cees van der Knaap heeft daartoe besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie (OM). Het verbod geldt voor een periode van 6 maanden.

Het samenscholingsverbod is gebaseerd op artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening en is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te waarborgen, de criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.

Na een verbetering van de situatie in de afgelopen jaren ontwikkelt de situatie in Veldhuizen A zich niet goed. Er is sinds vorig jaar sprake van een stijging van criminaliteit en overlast. De ernst van de situatie rechtvaardigt naar de mening van burgemeester, politie en OM een verstrekkende maatregel als het samenscholingsverbod. De bestaande intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied wordt voortgezet.

De handhaving van het samenscholingsverbod richt zich op de jongeren die in het gebied overlast veroorzaken (zoals schelden, roekeloos rijden met scooters of auto’s, vernieling, hinderen en het intimideren van voorbijgangers) of zich schuldig maken aan criminaliteit (zoals auto-inbraken, woninginbraken of straatroof). Bewoners en bezoekers voelen zich onveilig door de aanwezigheid van deze jongeren op straat. Veel van hen zijn bekend bij de politie.

Het verbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. De politie beoordeelt of daarbij overlast of verstoring van de openbare orde dreigt.

Het samenscholingsverbod is onmiddellijk van kracht vanaf zaterdag 6 september 2008 voor de duur van 6 maanden of tot het moment dat het besluit wordt ingetrokken. De politie zal vanaf zaterdag 6 september 2008 het samenscholingsverbod handhaven en bij overtreding ervan aanhoudingen verrichten.

Het gebied waarin het samenscholingsverbod van kracht is, wordt omsloten door:

noordelijke zijde: N 224;
oostelijke zijde: Proosdijerveldweg;
zuidelijke zijde: Veenderweg;
westelijke zijde: Singel Clingendaal/Annadaal, Slotlaan, Nienhof, Singel Binnenhof.

Dit gebied kan aangepast worden als blijkt dat de overlast zich verplaatst naar andere gebieden.
Provincie:
Tag(s):