donderdag, 14. augustus 2008 - 16:32

Verborgen camera's tegen zwerfvuil

Amsterdam

De inzameling van huisvuil in Zuidoost vindt plaats op verschillende manieren. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van ondergrondse containers. Nog te vaak wordt bij deze inzamelmethode het huisvuil en grofvuil op een verkeerde manier aangeboden. Hierdoor ontstaat extra zwerfvuil, wat bij bewoners leidt tot irritatie en een gevoel van onveiligheid.

Stadsdeel Zuidoost zal op korte termijn verborgen camera's inzetten als middel om letterlijk zicht te krijgen op veroorzakers van de vuiloverlast.
Het is veelal niet bekend wanneer de overtredingen rond het aanbieden van (grof)vuil plaatsvinden en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Een periodieke inzet van een verborgen camera kan uitkomst bieden. Portefeuillehouder Beheer en Milieu, Emile Jaensch, moedigt de methode dan ook aan: 'Ondanks al onze inspanningen op het gebied van publieksvoorlichting en handhaving, vragen bepaalde wijken toch om deze onorthodoxe benadering. De inzet van verborgen camera's heeft volgens mij een sterke preventieve werking.'
Provincie:
Tag(s):