donderdag, 20. maart 2008 - 21:20

Verbouwing raadhuis Hoogeveen duurder dan verwacht

Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen vragen extra geld voor de verbouwingen van het raadhuis en Compagnieshuis. Het extra geld is nodig omdat de gemeente geconfronteerd wordt met zwaar tegenvallende bouwkundige situaties en prijsstijgingen door de marktwerking in de bouw. Het college vraagt de gemeenteraad om een extra krediet van € 300.000. Voor de verbouwingen van het Compagnieshuis en het raadhuis is € 4.098.000 beschikbaar.

In het Compagnieshuis, dat zo goed als klaar is, gaat het bijvoorbeeld om brandscheidingen en bouwkundige aanpassingen voor de archiefruimte en meerwerk. Bij de verbouwing van het raadhuis vallen de kosten tegen voor het voldoen aan nieuwbouweisen op het gebied van brandveiligheid en is er sprake van een slechtere staat van onder meer elektrische installaties (bekabeling en kabelgoten) dan verwacht.

De verbouwingen van het raadhuis en het Compagnieshuis vallen al met al € 680.000 duurder uit. Maar € 380.000 kan worden gedekt uit de exploitatiebudgetten van 2007 en 2008. De resterende € 300.000 zou uit de algemene middelen moeten komen.

Volgens B&W is de kostenstijging veroorzaakt door onvoorziene en niet te beinvloeden tegenvallers. Versobering van de plannen – zonder tekort te doen aan de belevingswaarde van de gehele verbouwing – is een onmogelijke opgave, menen B&W.
Provincie:
Tag(s):