dinsdag, 26. februari 2008 - 15:47

Verbouwing Rijksmuseum opnieuw vertraagd

Amsterdam

Het ministerie van OCW, de Rijksgebouwendienst en het Rijksmuseum hebben besloten een nieuwe aanbestedingprocedure uit te schrijven voor de verbouw van het Rijksproject Het Nieuwe Rijksmuseum omdat de inschrijvende aannemer een ‘onaanvaardbaar bod’ heeft uitgebracht. Dit is vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

In juli 2007 is - door terugtrekking van één van de twee aannemers die zich voor deze opdracht hadden aangemeld - de aanbestedingsprocedure met één aannemer vervolgd. Deze aannemer heeft op 22 januari 2008 zijn offerte bekend gemaakt, die de Rijksgebouwendienst heeft beoordeeld. Parallel aan het aanbestedingstraject heeft de aanbestedende dienst zoals te doen gebruikelijk een controle begroting laten maken. Daarnaast is door een onafhankelijk adviesbureau een contrabegroting opgesteld. Beide begrotingen zijn, met inachtneming van de huidige marktomstandigheden in hoofdlijnen in overeenstemming met elkaarwaarmee geconcludeerd kan worden dat de eigen oorspronkelijke begroting correct is. Tegenover een begroting van 134 miljoen euro kwam een aanbieding van de aannemer van 222 miljoen euro.

Het verschil tussen de aanbieding van de aannemer en de begroting is dermate groot, dat de opdrachtgevers de inschrijving onaanvaardbaar verklaren. Uit oogpunt van zorgvuldige besteding van collectieve middelen zijn de opdrachtgevers niet bereid om de geoffreerde prijs te betalen. De opdracht wordt daarom opnieuw aanbesteed.

De nieuwe aanbestedingsprocedure vereist een gewijzigde opdrachtformulering. Deze nieuwe opdracht zal Europees aanbesteed worden en afhankelijk van de beschikbaarheid van gegadigden worden de nieuwe aanbiedingen van de aannemers op zijn vroegst in het najaar van 2008 verwacht. In alle gevallen leidt de nieuwe aanbesteding tot vertraging van het project. Dit is een grote teleurstelling voor alle betrokken partijen. Indien geen verdere tegenslagen volgen, kan het Rijksmuseum eind 2012/begin 2013 weer open.
Provincie:
Tag(s):