dinsdag, 27. mei 2008 - 13:45

Verbranden luiers met energie-terugwinning

Nijmegen

Het merendeel van de MARN-gemeenten (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) heeft besloten dat het gescheiden inzamelen van luiers wordt stopgezet. Na de sluiting van het recyclingbedrijf Knowaste in Arnhem eind vorig jaar werden de luiers elders verwerkt.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat er op dit moment geen verwerkingsmethode beschikbaar is met een positief milieurendement. Het is ook niet de verwachting dat er de komende jaren alternatieve verwerkingsmogelijkheden beschikbaar komen.

De gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen hebben aangegeven 1 juli te gaan stoppen met de gescheiden inzameling. De inwoners van de gemeente Heumen en Mook en Middelaar krijgen nog een maand langer, tot 1 augustus, de tijd om de luierzakken waarvoor ze betaald hebben op te maken. De gemeenten Millingen aan de Rijn en Wijchen beraden zich nog of ze door willen gaan met de gescheiden inzameling van luiers. Alle gemeenten zullen hier ook zelf nog over communiceren richting hun inwoners.

De gemeentebesturen betreuren het om de goedlopende gescheiden inzameling van luiers te moeten staken. Het negatieve milieurendement van de alternatieve verwerkingsmogelijkheden heeft bij de overwegingen de doorslag gegeven. Dit negatieve effect wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de negatieve milieueffecten van het transport. Ook wordt bij de productie van de wegwerpluiers geen rekening gehouden met recycling.

De MARN zal dan ook bij het ministerie van VROM benadrukken dat de producenten van luiers hierop moeten worden aangesproken. In Nederland gaat het naar schatting om zo’n 170 miljoen kilogram luiers dat jaarlijks moet worden verwerkt. Aanpassingen in de samenstelling van luiers zouden recycling naar verwachting beter mogelijk maken.
Provincie:
Tag(s):