dinsdag, 21. oktober 2008 - 17:06

Verburg sluit convenant met mosselzaad-visserij

Den Haag

Vandaag heeft minister Verburg van LNV met natuurorganisaties en de mosselsector een convenant gesloten over mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee.

Het convenant beschrijft het proces naar duurzame mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee, én roept op tot innovatie in de mosselsector waardoor mosselen ‘Zeeuwse roem’ kunnen blijven.

Dit convenant is een unieke samenwerking tussen de verschillende partijen waarbij de toekomst van de mosselsector duidelijker is geworden én waarbij natuurherstel door afnemende bodemberoerende mosselzaadvisserij wordt bevorderd. Voor eind februari 2009 is er een gezamenlijk Plan van Uitvoering klaar. Daarin staat onder andere het tijdspad waarbinnen natuurherstel plaatsvindt en ook het tijdspad waarbinnen de mosselsector de ruimte krijgt om innovaties door te voeren die leiden tot minder bodemberoerende mosselzaadvisserij in de Waddenzee. Tot 2020 is mosselzaadvisserij in de Waddenzee zodanig dat het past in het nog te maken Natura-2000 beheerplan voor de Waddenzee. Uitgangspunt is dat natuurherstel en verandering van de mosselvisserij gelijk opgaan.
Provincie:
Tag(s):