donderdag, 10. april 2008 - 17:20

Verburg steekt geld in pulskor voor vijf Noordzeekotters

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 880.000 euro beschikbaar voor de aanschaf en installatie van een pulskor op vijf visservaartuigen. Zij opent hiervoor van 17 april tot en met 2 mei de subsidieregeling ‘Investeringen in vissersvaartuigen’.

De pulskor is een vistuig waarbij tong en schol met behulp van elektrische prikkels los komen van de zeebodem. De pulskor leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke besparing van brandstof, selectievere visserij en betere kwaliteit van de vis.

Verburg ziet de pulskor als een kansrijk alternatief voor de traditionele boomkor in de platvisserij (visserij op tong en schol). De introductie van het vistuig past daarom goed in de langetermijnstrategie van Verburg om de visserijsector duurzamer te maken.

Het doel van de subsidie is om brede praktijkervaring op te doen met de pulskor en deze ervaringen te delen met andere ondernemers in de boomkorsector. Op die manier wil minister Verburg verdere introductie en het toekomstig gebruik van het pulskorvistuig stimuleren.

Er is een maximum subsidiebedrag van 176.000 euro per schip beschikbaar met een plafond van 40% van de investeringskosten.
Categorie:
Tag(s):