vrijdag, 15. augustus 2008 - 16:44

Verburg steunt energie-leverende glastuinbouw

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt een aantal maatregelen voor om de glastuinbouwsector sneller energiezuiniger te maken. Dit heeft het ministerie vrijdag 15 augustus bekendgemaakt.

In 2009 komt er een regeling waardoor tientallen tuinders die grondboringen voor aardwarmte laten uitvoeren minder financieel risico lopen. Ook wordt in 2009 een regeling opengesteld waarbij ondernemers die samen een energienetwerk maken, subsidie kunnen krijgen. Zo zijn er initiatieven waarbij tuinders woonwijken van energie voorzien.

Daarnaast bespreekt Verburg met haar collega van Economische Zaken de knelpunten rond het leveren van elektriciteit aan het net. Minister Verburg kijkt met de minister van VROM naar enkele versoepelingen in bijvoorbeeld de regels voor de zogenoemde ‘groen labelkassen’. Daardoor blijft investeren in energiezuinige maatregelen rendabel.

Ook bespreekt minister Verburg met de Europese Commissie een versoepeling in het Borgstellingsfonds waardoor tuinders makkelijker een lening kunnen krijgen bij de bank. Een voorstel daarvoor ligt op dit moment bij de Europese Commissie ter goedkeuring.

De glastuinbouw heeft het moeilijk. Door de sterk gestegen gasprijzen komt een aantal tuinders in de problemen. Daarbij is de prijs van de producten laag. De verschillende telers van groenten en bloemen blijken niet in staat de hogere kostprijs door te kunnen berekenen.

Minister Verburg maakt zich daar zorgen over. De sector gaat daarom meer aandacht besteden aan het verbeteren van de marktpositie.Energiebesparing verdient zich op termijn, zeker met de hogere energieprijzen, terug. Verburg: ‘Het kabinet investeert volop energiebesparende maatregelen in deze en andere sectoren. Die moet de sector aangrijpen om voldoende toekomstperspectief te houden. Glastuinbouw wordt in plaats van een energievrager, een energieleverende sector die natuurlijk prachtige en kwalitatief hoogwaardige groenten en bloemen leveren. Dat is het toekomstperspectief.’
Provincie:
Tag(s):