dinsdag, 19. februari 2008 - 15:46

Verdachten aangehouden voor arbeidsmarkt-fraude

Den Haag

Onder leiding van het Functioneel Parket Rotterdam hebben de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de politie Haaglanden en de vreemdelingenpolitie zeven mensen aangehouden.

Zij worden verdacht van het illegaal tewerkstellen van grote aantallen buitenlandse werknemers en uitkeringsgerechtigden in de land- en tuinbouwsector. In de regio Haaglanden zijn vier panden doorzocht. Ook is administratie in beslaggenomen.

De verdachten zouden op grote schaal hebben gefraudeerd met de administraties van ondernemingen in het Westland. Werkzaamheden en inkomsten van buitenlandse werknemers en uitkeringsgerechtigden werden niet gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst. Hierdoor zijn ten onrechte uitkeringen verstrekt en geen of te weinig premies en belasting afgedragen. Het is nog niet bekend om hoeveel geld het precies gaat.

Het onderzoek is gestart na een aangifte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De aangehouden verdachten zouden namelijk ook hebben gefraudeerd bij het aanvragen van verblijfsvergunningen.
Provincie:
Tag(s):