dinsdag, 4. november 2008 - 9:40

Verdubbeling Eigen Bijdrage treft laagste inkomensgroep

Assen

Uit recent onderzoek naar de opeenstapeling van eigen bijdragen in de zorg, blijkt dat het totaal aan eigen bijdragen in vier jaar tijd is verdubbeld. Opeenstapeling treedt vooral op bij chronisch zieken, mensen met een handicap en ouderen.

Het onderzoek richt zich op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo, de eigen bijdragen voor hulpmiddelen in de Zvw maar ook de no-claim/verplicht eigen risico. Dit is wat mensen zelf betalen aan wettelijk verzekerde en geïndiceerde zorg. Het totaal aan eigen bijdragen is gestegen van 1.748 miljoen in 2004 naar 3.685 miljoen in 2007. De stijging is met name veroorzaakt door de invoering van een no-claim in de Zfw, die later is vervangen door het verplicht eigen risico in de Zvw, en de wettelijke eigen bijdragen in de Wmo.

Hoogste eigen bijdragen voor mensen die in een instelling wonen.
Mensen die in een (verpleeg)instelling wonen, betalen de hoogste eigen bijdrage: zij betalen tussen de 34% en 61% van hun bruto inkomen. Van deze groep betalen de mensen onder de 65 het meest. Mensen met een bijstanduitkering houden alleen zak- en kleedgeld over.

Cumulatie voor chronisch zieken, mensen met een handicap en ouderen
Cumulatie van eigen bijdragen vindt vooral plaats bij mensen die veel gebruik maken van hulpmiddelen uit de Zvw en die thuiszorg uit de Wmo/AWBZ hebben. De verschillende gemeentelijke tarieven voor thuiszorg zijn van grote invloed op de hoogte van de eigen bijdragen.
Provincie:
Tag(s):